1

FRAME: HAVANA // LENSE: G15 POLARISED

  • Havana // lense: g15 polarised
  • Black matte // lense: g15 polarised
  • Havana matte // lense: brown gradient polarised
  • Black matte // lense: flash black polarised
  • Havana mate // lense: bronze mirror polarised
€125.00
CAPE